BACK TO TOP

Lam chắn nắng điều khiển tự động

Hệ thống được kiểm soát chặc chẻ, giúp thoải mái môi trường trong nhà. Hunter Douglas cung cấp đầy đủ các hệ thống điều khiển tùy chỉnh cho khách hàng, bất kể đó là hệ thống điều khiển cơ bản dựa trên điều kiện mặt trời và thời tiết hay hệ thống điều khiển thông minh có thể xem xét việc quản lý toàn bộ tòa nhà và điều khiển theo hướng con người.
lam-chan-nang-dieu-khien-tu-dong

General Information

Basic control system
The basic control system is a simple switch between on and off. The system can be fixed or remotely controlled, by which you can adjust the shading system to any angle you want to ensure optimal human comfort.
 

  Enhanced control system
The enhanced control system includes a switch and a timer. It expands the control area and controls the sun shading system according to the information sent by light and wind sensors.

 

 Intelligent control system
The intelligent control system allows highly automated control of the sun shading system through software programming and connects with the management system of the whole building, including the integrated control of cooling, heating and lighting. The intelligent control system can also shift to manual control mode or preset the control program for a certain day.

NAME
DOWNLOAD
EOS Control System