Aerobrise PRODUCTS

Lam Chắn Nắng

Aerobrise

Lam chắng nắng Aerobrise

Hệ thống Aerobawn là tấm cuốn tròn và được chia thành hai loại: Aerobawn đơn và Aerobawn
đôi (tấm đôi Aerobawn là sự kết hợp của hai tấm đơn Aerobawn). Là một trong những hệ thống
chống nắng đặc trưng nhất của Hunter Douglas, hệ thống này có cấu trúc đơn giản với thiết kế
tinh xảo và hiệu ứng trang trí độc đáo.