Trần Kim Loại Linear Plank

Paste this code as high in the of the page as possible: Additionally, paste this code immediately after the opening tag:


Kích thước ấn tượng, Hiệu ứng hình ảnh ấn tượng.

Linear plank tạo ra hiệu ứng hình ảnh mượt và độc đáo. Chúng tôi cung cấp các lựa chọn với giá thành vừa phải cho cả nội và ngoại thất.

Linear Plank PRODUCTS

Trần Kim Loại

Linear Plank

300C - Linear Plank

Các tấm trần kim loại 300C tạo ra những thiết kế nhịp lớn thông minh cho trần nội và ngoại thất. Được tạo ra nhờ các công đoạn sản xuất tỉ mỉ đảm bảo cho bề mặt sản phẩm phẳng và bền.