Tấm ốp nhôm OPEN-STRUCTURE | Hunter Douglas

Paste this code as high in the of the page as possible: Additionally, paste this code immediately after the opening tag:


Open Structure Façades

Hệ thống Open Structure Façade giúp cho các kiến trúc sư cơ hội thiết kế một hệ thống ốp tạo ra một bề mặt sắc nét, sạch sẽ và linh hoạt cho mặt tiền tòa nhà. Được xây dựng truyền thống với các bảng linear, các hệ thống Open Structure Facade cho phép ánh sáng và không khí đi qua hệ thống trong khi vẫn có khả năng tiêu âm tuyệt vời.

OPEN STRUCTURE PRODUCTS

Façades

OPEN STRUCTURE

84R

Hệ thống Open Structure Façade giúp cho các kiến trúc sư cơ hội thiết kế một hệ thống ốp tạo ra một bề mặt sắc nét, sạch sẽ và linh hoạt cho mặt tiền tòa nhà. Được xây dựng truyền thống với các bảng linear, các hệ thống Open Structure Facade cho phép ánh sáng và không khí đi qua hệ thống trong khi vẫn có khả năng tiêu âm tuyệt vời.

                                           

Façades

OPEN STRUCTURE

70S - 132S

Hệ thống Open Structure Façade giúp cho các kiến trúc sư cơ hội thiết kế một hệ thống ốp tạo
ra một bề mặt sắc nét, sạch sẽ và linh hoạt cho mặt tiền tòa nhà. Được xây dựng truyền thống
với các bảng linear, các hệ thống Open Structure Facade cho phép ánh sáng và không khí đi
qua hệ thống trong khi vẫn có khả năng tiêu âm tuyệt vời.