Hệ mặt đứng SANDWICH-WALL

Paste this code as high in the of the page as possible: Additionally, paste this code immediately after the opening tag:


Sandwich wall panel

Hệ thống mặt tiền Sandwich Wall từ Hunter Douglas giúp bảo vệ các tòa nhà khỏi nhiệt, tiếng ồn và lá chắn khi trời mưa, gió và tuyết trong khi vẫn cung cấp phù hợ nhiệt độ và độ ẩm bên trong . Mặt tiền Sandwich Wall có chiều rộng tiêu chuẩn 200.300.600, 900 và 1200mm nhưng bất kỳ mô-đun bảng nào lên đến 1500mm cũng có sẵn. Hệ thống này có thể được sản xuất theo đơn đặt hàng đặc biệt ngay cả với số lượng nhỏ.

Sandwich Wall PRODUCTS